Werkwijze

Wat is de werkwijze van de fysiotherapeut?

U kunt bij Fysio-Zutphen van Eek terecht met een verwijzing van de arts of zonder verwijzing. Een verwijzing van de arts is sinds januari 2006 niet meer noodzakelijk. Dit wordt directe toegankelijkheid genoemd. Wanneer u voor de eerste behandeling komt, neem dan uw verzekeringsgegevens (zorgpasje) en een handdoek mee.

Tijdens de eerste bijeenkomst/behandeling zal er een screening plaats vinden. De screening bestaat uit gerichte vragen m.b.t. uw klacht en er worden eventueel een paar klinische tests uitgevoerd.

Vervolgens vindt er een vraaggesprek plaats, waarin o.a. de hulpvraag, de klachten (de ziektegeschiedenis), de ontstaanswijze, het beloop en herstelbelemmerende factoren worden besproken. Hierop volgt een lichamelijk onderzoek, waaruit een fysiotherapeutische diagnose ontstaat.

De onderzoeksconclusie wordt met u besproken. Tevens wordt gekeken of uw klacht afkomstig is van het houdings- en bewegingsapparaat. Er kunnen namelijk ook andere herstelbelemmerende factoren een rol spelen. Er worden behandeldoelen met u geformuleerd, wanneer uw klacht afkomstig is van het houdings- en bewegingsapparaat.

U bent voor een behandeling bij Fysio-Zutphen van Eek, op het goede adres!